Algemene Voorwaarden
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die door Wieldraaijer Verlichting aan afnemers worden geleverd.
1.2 Deze voorwaarden maken als bestendig gebruikelijk beding deel uit van alle door Wieldraaijer Verlichting gesloten overeenkomsten, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
1.3 Wieldraaijer Verlichting acht zich niet gebonden aan algemene of bijzondere voorwaarden die de afnemer van toepassing heeft verklaard. Bedoelde voorwaarden worden hierbij van de hand gewezen onder verwijzing van de hier afgedrukte voorwaarden van Wieldraaijer Verlichting.
1.4 Enige voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing voor zover dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Wieldraaijer Verlichting zijn aanvaard. Bij strijdigheid prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

2. Prijzen en Betalingen
2.1 Alle op deze site genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle betalingen via vooruitbetaling door middel van een overschrijving op rekening van Wieldraaijer Verlichting.
2.3 Bij vooruitbetaling worden de goederen verstuurd zodra het gehele aankoopbedrag op rekening van Wieldraaijer Verlichting staat.
2.4 Het minimum bestelbedrag is € 10,00. Bestellingen beneden dit bedrag kunnen niet in behandeling worden genomen.
2.5 Afnemer verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat artikelen die niet op voorraad zijn bijbesteld moeten worden en dat dit geen reden kan zijn om de bestelling te weigeren of annuleren. Hiervan kan alleen worden afgeweken na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Wieldraaijer Verlichting.
2.6 Afnemer en Wieldraaijer Verlichting komen nadrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het plaatsen van de bestelling.
2.7 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens. Bent u jonger dan 18, dan mag u alleen bestellen via Wieldraaijer Verlichting met toestemming van een ouder of voogd(es). Wieldraaijer Verlichting behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren, klanten te weigeren en te verwijderen uit haar klantendatabase, inhoud op deze site te wijzigen of te verwijderen, of om orders te annuleren.

3. Verzending en transportrisico
3.1 De verzending van goederen geschiedt, indien niet schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen voor risico en kosten van de afnemer, op door Wieldraaijer Verlichting te bepalen wijze.
3.2 Wieldraaijer Verlichting is tot deellevering gerechtigd. Iedere deellevering geldt als afzonderlijke levering.
3.3 Afnemer is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij levering op transportschade en op manco’s te controleren en bij eventuele schade binnen 24 uur te melden bij Wieldraaijer Verlichting.
3.4 Verzendkosten binnen Nederland:
Voor pakketpost tot € 80,00 brengen wij € 7,25 in rekening.
Pakketpost met een waarde boven € 80,00 wordt binnen Nederland portovrij aan je verzonden.
3.4.1 Verzekerd verzenden binnen Nederland:
Wil je je bestelling liever verzekerd verzenden zodat het beschermd is tegen schade, vermissing etc. dan kun je hiervoor kiezen in de winkelwagenomgeving.
Voor bestellingen tot € 150,00 rekenen wij € 8,95 voor verzekerd verzenden.
Pakketpost boven € 150,00 zullen wij altijd gratis verzekerd verzenden.
Je geeft altijd in de winkelwagenomgeving in het veld: "versturen binnen" aan of je verzekerd wilt laten verzenden.
3.5 Verzendkosten Europa en de rest van de wereld:
Niet van toepassing daar Wieldraaijer Verlichting uitsluitend binnen Nederland haar goederen verzend.

4. Levertijden
4.1 Na betaling worden de goederen indien op voorraad zo spoedig mogelijk doch binnen 7 werkdagen verstuurd.
4.2 Indien goederen niet op voorraad zijn worden deze verstuurd zodra ze bij ons binnen zijn. Je krijgt hiervan telefonisch of per e-mail een bericht (indien telefoonnummer of e-mailadres bekend zijn).
4.3 De termijn welke uit de levertijd voortvloeit strekt er niet toe om Wieldraaijer Verlichting in verzuim te doen zijn. Overschrijding van de levertijd, binnen redelijke grenzen door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer geen recht ontvangst van de goederen te weigeren noch een vergoeding van Wieldraaijer Verlichting te eisen.

5. Retourneren
5.1 Goederen kunnen binnen 14 dagen na levering retour worden gezonden, er dient wel eerst contact tussen afnemer en Wieldraaijer Verlichting te zijn geweest over de reden van retour zenden. Dit geldt echter niet voor boeken en tijdschriften, deze kunnen niet worden geretourneerd. Dit valt buiten de wet kopen op afstand.
5.2 Verzendkosten voor retournering zijn voor rekening van de afnemer, tenzij anders overeengekomen.
5.3 Wanneer er door Wieldraaijer Verlichting verkeerde producten zijn verzonden, worden de retourneringskosten door Wieldraaijer Verlichting vergoed mits er vooraf telefonisch of via mail contact is geweest tussen de afnemer en Wieldraaijer Verlichting.
5.4 Bij retournering dienen de goederen zich in onberispelijke, ongebruikte staat en in de originele verpakking te bevinden.
5.5 Na retournering wordt de volledige aankoopprijs van de goederen binnen 14 dagen op de door de afnemer opgegeven bank- of girorekening bijgeschreven.
5.6 Retournering is altijd op risico van de afnemer. Verlies en beschadiging zijn niet voor risico van Wieldraaijer Verlichting.

6. Copyright
6.1 Alle inhoud op deze site, zoals tekstlogo`s, knoppen, iconen en software, is de eigendom van Wieldraaijer Verlichting of diens leveranciers en zijn beschermd bij Nederlands recht en Internationaal recht. De verzameling van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Wieldraaijer Verlichting en beschermd door het Nederlands en Internationaal copyright recht.

7. Toepasselijk recht en geschillen
7.1 De overeenkomsten tussen Wieldraaijer Verlichting en haar afnemers worden beheerst door Nederlands recht.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 Wieldraaijer Verlichting | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel